FILTRACE MECHANICKÝCH NEČISTOT

Filtrace vody ve výrobě a v průmyslu je důležitá vzhledem k možným důsledkům a škodám, které by nastaly na výrobních zařízeních a při výrobních procesech, při nezabránění vstupu mechanických nečistot do těchto celků a zařízení. Filtrace vody je nejjednodušší a základní úprava vody. Při procesu filtrace vody jsou pevné částice různých velikostí (závisí na výběru kartuše) zachyceny a odstraněny z vody.

Filtrační patrony mají různou průtočnou schopnost v závislosti na velikosti, použitém materiálu a konstrukci. Používají se k filtraci písku, rzi, bláta, kalů, drobných nečistot a jemných částeček. Vždy je však třeba počítat s postupným zanášením, a tím zmenšováním průtoku. Pro průmysl je vhodné instalovat automatické filtry, které se sami starají o proces filtrace. Každá, byť základní úprava vody by se neměla obejít bez filtrace mechanických nečistot.

ZMĚKČENÍ VODY

V provozech, kde je voda využívána pro technologické účely, je často nezbytné pracovat zcela bez příměsí iontů vápníku a hořčíku. Bez úpravy vody změkčením dochází k vytváření nánosů vodního kamene v nejrůznějších částech systému.

Vodní kámen zanáší nárůstem potrubí, zanáší výměníky teplé vody, vstřikovací trysky u různých technologických procesů při výrobě, také při práci s vodním paprskem. Dochází ke snižování účinnosti zařízení a časem i ke znehodnocení, či poškození zařízení a výrobních celků. Následky bývají finančně daleko náročnější, než zabránění tomuto důsledku použitím vhodné úpravy vody pro její změkčení.

NAPOUŠTĚNÍ MĚKKÉ VODY DO SYSTÉMU

Potřebujete napustit topný systém nebo jiný uzavřený okruh měkkou vodou? Napuštění měkké vody nemusítě řešit vlastní úpravnou. Přijedeme s přenosnou úpravnou a napustíme požadované množství měkkou nebo demiralizovanou vodou.

ODSTRANĚNÍ ŽELEZA A MANGANU

Také v provozech, kde je voda využívána pro technologické účely, je často nezbytné pracovat s vodou zcela bez příměsí železa a manganu. Bez úpravy vody v tomto případě dochází k vytváření železitých nánosů v nejrůznějších částech systému.

Voda s nadlimitním obsahem železa a manganu zanáší nárůstem potrubí, zanáší výměníky teplé vody, vstřikovací trysky u různých technologických procesů při výrobě, také při práci s vodním paprskem. Dochází ke snižování účinnosti zařízení a časem i ke znehodnocení, či poškození zařízení a výrobních celků. Následky bývají finančně daleko náročnější, než zabránění tomuto důsledku použitím vhodné úpravy vody.

DEMINERALIZACE

Jsou jisté provozy, výrobní postupy a technologie výroby s požadavkem na vodu zbavenou veškerých příměsí a minerálních prvků ve vodě obsažených. Nejspolehlivější je v tomto případě osmotický proces úpravy vody. V této oblasti spolupracujeme se špičkovými odborníky v této oblasti.

BAKTERIE

Především při výrobě pitné vody a vody pro použití v potravinářském průmyslu je důležité dbát na to, aby byla voda upravená tak, aby nedocházelo k růstu různých forem bakterií. Likvidace bakterií a zamezení jejich množení a přenosu je důležité hned v počáteční fázi úpravy vody. Také je nutné zajistit, aby proces odstranění bakterií byl efektivní a dlouhodobý rsp. trvalý.

 • Upravená voda.cz s.r.o.
  Švermova 1368
  266 01 Beroun-Město

 • PRACOVNÍ DOBA
  PO - ČT: 8:00-15:00
  PÁ: 7:30-14:00
  Mimo pracovní dobu dle domluvy

© Upravená voda.cz s.r.o. / instagram / facebook