Vše pro vodu = maximum pro vaše zdraví

Jak je to s množstvím minerálů potřebným pro tělo, když osmóza odstraňuje vápník i hořčík?

Učebnice tvrdí, že mléko je zdrojem vápníku pro naše zuby a kosti. Náš test ukázal, že tomu tak opravdu je.
Litr každého z testovaných mlék obsahoval dost vápníku na to, aby se jím pokryla doporučená dávka pro jednu osobu na jeden a půl dne.
Všechna mléka také měla náležitý obsah bílkovin i vitamínů. V žádném z nakoupených mlék laboratoř nezjistila těžké kovy, ani zbytky pesticidů či nebezpečné bakterie.

Více na: zdroj D-test 3/1014 »

Reverzní osmóza Aqauphor Morion

Více na našem e-shopu »

Technický list MORION (pdf) »

Reverzní osmóza je metoda filtrace vody pod tlakem přes speciální membránu, která propouští pouze molekuly čisté vody. Špinavá voda a v ní rozpuštěné závadné přísady se splachuje do drenáže a navždycky opouští Vaši kuchyň. Kromě toho, reverzní osmóza dovoluje odstraňovat bakterie a viry, a taky úplně snižuje tvrdost vody. Natolik kvalitní čistění vody nemůže probíhat rychle. Proto, abyste vždy a v jakémkoliv množství měli přístup k čisté vodě, reverzní osmóza je vždy vybavená sběrnou nádrži na čistou vodu. Momentálně reverzní osmóza je nejproduktivnější čistič vody, protože jako jediná zbavuje vodu 99,9% přísad..

Jaké jsou výhody reverzní osmózy Morion?

Reverzní osmóza
šetříte místo v kuchyni

Aquaphor Morion je velice kompaktní a zabírá v kuchyni dvakrát méně místa, než běžná reverzní osmóza.

šetříte čas

Díky zvýšené rychlosti filtrace reverzní osmózy Morion získáte 1 litr čisté vody během pěti minut, což je dvakrát rychleji, než u běžné reverzní osmózy.

šetříte vodu

Díky efektivnímu automatickému systému do drenáže se spotřebuje dvakrát méně vody k oplachu membrány, než při použití běžné reverzní osmózy. Ušetříte mnoho vody za rok! Stálá, vysoká zásoba vody. Nemusíte se starat o to, kolik vody ještě zůstalo v nádrži. Objem nashromážděné vody v nádrži Aquaphor Morion se vždycky rovná nejméně 5 litrům, když u obyčejné reverzní osmózy je objem vody v nádrži závislý na tlaku ve vodovodním řádu.

šetříte své peníze
Reverzní osmóza

Díky menšímu zatížení bloku před filtraci, životnost membrány a filtračních vložek v systému Aquaphor Morion je dvakrát větší, než u obyčejné reverzní osmózy.

a ještě jednou šetříte čas a peníze!

Nepotřebujete instalaci pumpy pro navýšení tlaku. Minimální tlak vody ve vodovodu, který je potřebný pro fungování Aquaphor Morion je 1,8 atm. Běžná reverzní osmóza vyžaduje alespoň 3,5 atm. Výměna vložek je nesmírně jednoduchá a trvá pouze několik minut: nemusíte nic demontovat, jednoduše zmáčknete tlačítko a dodáte novou vložku. Systém je zase přípraven k práci!

Co tento filtr dokáže odstranit z vody?

 • odstraní chlor
 • odstraní fenol, benzol
 • odstraní pesticidy
 • odstraní mechanické přísady (písek, hlínu, rez atd.)
 • odstraní těžké kovy
 • normalizuje PH
 • odstraňuje tvrdost vody
 • odstraňuje vápník a hořčík
 • odstraňuje bílé usazeniny na kohoutku, dřezu atd.
 • odstraní bakterie
 • odstraní viry
 • odstraní cysty atd.
 • odstraní dusičnany
 • odstraní dusitany
 • odstraní chloridy
 • odstraní radionuklidy
 • odstraní příchuť, zápach, barvu

Jak funguje reverzní osmóza Aquaphor Morion?

Reverzní osmóza

Obecné vysvětlení: studená voda přichází z vodovodu do vchodu čističe vody, přechází blokem předběžné úpravy vody (1. a 2. stupeň), pak přes automatickou záklopku voda proudí k reverzní osmotické membráně (3. stupeň). Čistá voda proudí do zásobovací nádrže. A nakonec při otevření kohoutku čistá voda projde kontrolním 4. stupněm a se dostane k Vám.

Detailní vysvětlení:

1. stupeň (1) čistění vody je polypropylenová vložka, která zachycuje částice o velikosti větší, než 20 mikronů. Zajišťuje předběžné očištění pitné vody od suspenzí a rozpuštěných příměsí, což znamená, že zbavuje vodu písku, mechanických přísad a rezavých skvrn.

2. stupeň (2) čistění je filtrační modul K1-03, který snižuje obsah aktivního chlóru, těžkých kovů a organických látek. Materiál filtru je vysoce hydrofilní, s labyrintovou strukturou pórů, takže efektivně zachycuje nerozpustné příměsi s velikostí částic nad 5 mikronů, včetně hydroxidu železitého. Je vyroben technologií carbon block a představuje filtrační mřížku s makropóry, vyplněnými aktivním kokosovým uhlím a iontoměničovým vláknem Akvalen. Jako baktericidní prvek je použito mikrokrystalické stříbro. Hlavním cílem modulu K1-03 je intenzivní sorpční dočištění pitné vody.

3. stupeň (3) čistění je reverzní osmotická membrána, která zbavuje vodu organických a neorganických látek, solí, bakterií, virů, cyst. Trup, ve kterém je umístěna membrána, je vybaven dvěma východy: východ čisté vody a východ drenážní vody. Drenážní voda pak odtéká do kanalizace přes omezovač proudu.

Reverzní osmóza

další etapou (4) je zásobování čisté vody do vodně-vodní nádrži. Výkonnost reverzně osmotického systému – 7,8 l za hodinu. Po čištění voda automatický proudí do zásobovací nádrže na vodu, abyste vždycky měli k dispozici potřebné množství čisté vody. Až se zásobovací nádrž naplní, automatická záklopka uzavře přítok vody k reverzně osmotické membráně.

4. stupeň (5) čistění je filtrační modul K1-07, který zbavuje vodu vedlejších příchutí a zápachů a také ji dezinfikuje Reverzní osmóza se skládá ze 3 filtračních modulu, 1 osmotické membrány, 1 nádrži, 1 kohoutku, sady hadic pro přípojení.

Jak často se mění vložky a kolik stojí provoz úpravny?

Vložky, které se nachází v 1., 2. a 4. stupních se mění jednou za 1 rok. Membrána, která se nachází v 3.stupni se mění jednou za 2 roky. Cena náhradní sady všech třech vložek (1., 2., a 4. stupeň) je 1 027 Kč. Cena náhradní membrány je 2 650 Kč.
Z toho vyplývá, že průměrné náklady na údržbu a provoz činí 2 352,- Kč za rok.

Čím reverzní osmóza Aquaphor Morion se liší od ostatních?

Reverzní osmóza

1. Karbon blok z kokosového uhlíku. Ve vložkách Aquaphor se používají drobnější (o 2 krát menší, než v obyčejných vložkách) "kuličky" uhlíku, čímž se zvětšuje kontaktní plocha sorbentu a efektivita jeho použíti o 4 krát. Aquaphor je jediná společnost ve světě, která dělá karbon blok dle technologii "CF-block".
Reverzní osmóza

2. Akvalen je patentované vlákno, které má dvě hlavní vlastnosti:
- účinně odstraňuje z vody ionty těžkých kovů
- vlákno Akvalen sdružuje uhlík pohromadě, čímž zvětšuje plochu filtraci. A díky tomu se zvětšuje životnost vložky o 3 krát (v porovnání s obyčejnou vložkou)Metoda dynamické fixace stříbra v Akvalenu

Reverzní osmóza

3. Aktivní stříbro, které je rozpršené na patentované vlákno Akvalen. V obyčejných filtrech stříbro se nachází na uhlíku, který nemá stabilní povrch, a proto během krátké doby se vymyje do přefiltrované vody. Vzhledem k tomu, že stříbro patří k těžkým kovům, tak ve velkém množství z něho se stává škodlivá látka. Ve filtrech Aquaphor stříbro je pevně zachycené a plní svojí baktericidní účinky až do konce životnosti vložky.
Reverzní osmóza

4. Díky nové formě a designu objem sorbentu je zvýšen ve vložce na 10%, což má vliv na životnost a kvalitu čistění.

obr nalevo: obyčejná vložka 10" obsahuje standardní objem sorbentu
obr napravo: vložka pro filtry Kristall se standardním objemem sorbentu + 10%

5. Díky svým novým rozměrům a technologii "slim" filtr může být umístěn kdekoliv v kuchyni

6. Reverzní membrána Aquaphor je vyrobená v Americe společnosti Ultra Tek USA. Dle provedených výzkumu společnosti Aquaphor tato membrána na rozdíl od membrán jiné výroby (čínské a korejské) opravdu kvalitně plní požadováné funkce

7. Blok modulu je upevněn na originální patentované konstrukci kolektoru s využití nové koncepce blok-modulů, díky které je dosažená dokonalá kompaktnost.

Reverzní osmóza


Reverzní osmóza

8. Při vyjímání vložky už není nutno vynakládat úsilí ani používat speciální nářadí. Jednoduše stisknete tlačítko a zlehka modul rukou pootočíte. Při vkládání prostě nasadíte modul do kolektoru a pootočíte s ním, aby zacvakl. Při výměně modulu zaměňujete nejen filtrační médium, ale obnovujete i pouzdro čističe vody. Tím je zabráněno rozmnožování bakterií při dlouhodobém používání filtru.

9. Vodní-vodní nádrž je zásobovaní čisté vody. Tato sběrná nádrž má zabudovanou membránu, která ji rozděluje na dvě části: zásobovací a řídicí. V zásobovací části se nachází úplně očištěná pitná voda, v té řídicí - vodovodní voda, která už je doupravená uhlíkovými filtry. Během shromáždění čisté vody vodovodní voda se vytlačuje do drenáži a při tom (na rozdíl od standardní vzducho-vodní nádrží) nevytváří protitlak pro přítok čisté vody. Jakmile zásobovací nádrž se naplní automatická záklopka ukončí přístup vody do čističe vody.

Extrémní kompaktnost

Extrémní kompaktnost

Morion zabírá o 50% menší plochu než tradiční osmotické čističe, a to díky vestavěnému zásobníku. Je dostatečně kompaktní na to, aby se vešel pod Váš dřez. Takže tím odpadají výmluvy, že musíte pít nekvalitní vodu, protože bydlíte v malém nebo starém domě. Zasloužíte si to nejlepší.

Výkonný vodní zásobník – pracuje při tlaku přes 2 at

Výkonný vodní zásobník – pracuje při tlaku přes 2 at

Morion je vybaven zásobníkem typu voda/voda, který vytváří nulový protitlak pro filtrovanou vodu. To umožňuje efektivně provozovat Morion při vodním tlaku nižším než 2 at bez nutnosti použít tlakovací čerpadlo. Zásobník také může být naplněn vyčištěnou vodou za pouhou hodinu i při nejnižším pracovním tlaku.

Certifikát jakosti LGA

Certifikát jakosti LGA

V červenci 2007 produkce společnosti Aquaphor obdržela certifikát jakosti LGA. Neuvěřitelná jakost produkce Aquaphor je vyzkoušená a potvrzená známou německou korporaci LGA s tím, že produkce naprosto odpovídá mezinárodním a evropským standardům.

Skupina společnosti LGA, která je jednou z nejlepších korporací ve svém oboru na evropském trhu, se zabývá kontrolou souladu produkce s mezinárodními standardy a její certifikací. Hlavní oddělení, které se nachází v Norimberku má více než 30 kanceláří po celém Německu a v zahraničí.

LGA pracuje nezávisle a nespolupracuje s žádnými fyzickými ani s právnickými osobami. Certifikát LGA je už dlouhá léta ukazatelem pro evropské spotřebitele, protože garantuje úplnou shodu produkce s nejvyššími mezinárodními standardy jakosti. Korporace pečlivě vybírá ty nejsolidnější produkty, které následně projdou četnými zkouškami a analýzami, prováděnými pouze v nejlepších akreditovaných evropských laboratořích vysoce kvalifikovanými profesionály.